Margot Begemann

Nune Ville en Margot Begemann

Margaretha (Margot) Begemann (* Nuenen 17-03-1841 – † Den Haag 11-02-1907) is een van de vijf dochters van ds. Willem Lodewijk Begemann, een voorganger van ds. Theodorus van Gogh in de periode 1828-1874. Margot is de negende in de rij van elf kinderen. In de periode dat Vincent in Nuenen woont en werkt, is de familie Begemann woonachtig in Nune Ville (gebouwd in 1874 in opdracht van W.L. Begemann), het buurhuis van de pastorie van de familie Van Gogh. Er was een goed contact tussen beide families. Het naaikransje van moeder Van Gogh, Margot Begemann en enkele protestantse buurtgenoten zal regelmatig in beide panden bijeengekomen zijn.

Margot Begemann

Het huis Nune Ville

Na het overlijden van W.L. Begemann in 1876 en van zijn echtgenote Amalia Schröter in 1877 blijft Margot met drie ongehuwde zussen in Nune Ville wonen: Lutgera, Wilhelmina en Amalia (Sien). Margot overlijdt op 11-02-1907 in Den Haag.

Haar zus Wilhelmina Begemann sterft in 1922 en heeft het pand dan vermaakt aan de Hervormde Gemeente Nuenen. Omdat Nune Ville in goede staat verkeert en men dat huis representatiever acht dan de naastgelegen pastorie uit 1764, wordt de villa bestemd tot predikantenwoning in de periode 1923 – 1954. De familie Van Gogh koopt en restaureert het huis in 1954 van de protestantse gemeente, die de opbrengst van de verkoop mede kan bestemmen voor de restauratie van de pastorie aan Berg 26. Vanaf die tijd woont de familie Kloppers in Nune Ville. In 2010 heeft de laatste particuliere bewoner het pand verlaten en verkoopt de Van Gogh Stichting het huis aan Woningbouwvereniging Helpt Elkander te Nuenen. In 2015 heeft Nune Ville in het kader van het Van Goghjaar een cultureel-artistieke bestemming in de geest van Vincent van Gogh onder de naam “The Vincent Affair”

Liefdesrelatie Vincent en Margot Begemann

Vincent en de (12 jaar oudere) buurvrouw Margot werden zeer aan elkaar gehecht. Vincent en Margot verpleegde Vincents moeder in het pastorie nadat zij haar rechter opperdijbeen op 17 januari 1884 gebroken had toen ze uit de trein in Helmond stapte. Zo leerden ze elkaar beter kennen; ze wandelden ook vaak door de velden waarin Vincent schilderde…

U KUNT DE REST VAN HET VERHAAL HOREN BIJ EEN BEZOEK AAN DE SALONNUNEVILLE

Bruni Heinke